Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 132 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akustik II
İngilizce Acoustics II
Dersin Kodu
MUT 132 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Tıraş
Murat Tıraş
Dersin Amaçları 1. Sesin türlerine göre sınıflandırmasını öğrenmek
2. Ortam değişkenlerini tanıyarak bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edecek bilgi düzeyine erişmek.
3. Oda akustiğinde kullanılacak araçları öğrenmek
4. Gürültü kontrol kriterlerini anlamak
5. Ortam akustiğini inceleyip değerlendirebilmek için gerekli bilgisayar programları ve ölçüm aletlerini öğrenmek.
Dersin Tanımı Konuşma, Müzik ve Gürültü, Sesin Soğurulması, Sesin Difüzyonu, Hacim Akustiği Parametreleri, Kapalı Mekanlarda Sesin Dolaşımı, Ses İzolasyonu, Gürültü Denetimi, Oditoryum Akustiği Müziğin her çeşidi sıkı sıkıya fiziksel temellere bağlıdır. Öğrencilerin temel ihtiyacı olan temel fizik ve mimari akustik bilgilerinin verilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler;
I- Sesin matematiksel anlamını öğrenir
II- Ortamın özelliklerini frekanslara göre ayırt edebilir.
III- Sesin kapalı mekanlarda yaptığı davranışları kavrar.
IV-Sesin elektronik ortamdan maddesel ortama nasıl taşındığını anlar.
V-Maddesel ortamın sesin algılanmasındaki rolünü anlar.
VI-Ortam akustiğini değerlendirebilmek için gerekli ölçüm aletlerini tanır
VII-Yutucu, dağıtıcı ve yansıtıcı malzemeleri tanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Eargle, J.M, 1995. Music Sound and Technology, NY
Everest, F. Alton. 2001. Master Handbook of Acoustics. NY. Mc Graw Hill.
Diğer Referanslar Backus, John. 1977. The Acoustical Foundatıons Of Musıc. NY.
Rigden, J. S. 1985. Physics and sound of Music New York. Wiley.
Olson, H. F. . 1967. Musics, Physics and Engineering. New York. Dover.
Egan, D. M. 2007. Architectural Acoustics, J. Ross Publishing, Florida
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020