Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 374 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Çalgı Kavramı
Elektronik Çalgıların Akustik Çalgılarla Karşılaştırılması ve Temel Farklarının Tartışılması
2 Analog ve Dijital Ortamın Elektronik Çalgı Tasarımı için Sağladığı Olanakların Karşılaştırılması
Bu Karşılaştırmalarla İlgili Bazı Örnekler
3 Dijital Ortamda Elektronik Çalgı Tasarımının Temel Prensipleri
Dijital Müzik Enstrümanlarında Enstrüman Zinciri ve Akış Diyagramları
4 Dijital Ortamda Elektronik Çalgı Tasarlamak için Kullanılan Yazılımlardan Örnekler
Bu Platformlardan Biri olarak Cycling 74' Max yazılımına genel bakış
5 Cycling 74' Max Yazılımındaki Temel Max ve MSP Objeleri
Bu Objelerle Gerçekleştirilebilecek Temel Sayısal İşlemler ve Ses İşlemleriyle İlgili Uygulamalar
6 Genlik Modülasyonu (Amplitude Modulation (AM)) Sentezleme Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı AM Sentezleme Örneği
7 Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation (FM)) Sentezleme Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı FM Sentezleme Örneği
8 Arttırmalı Sentezleme (Additive Synthesis) Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı Arttırmalı Sentezleme Örneği
9 Eksiltmeli Sentezleme (Subtractive Synthesis) Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı Eksiltmeli Sentezleme Örneği
10 Dijital Ortamda Ses Verisi Depolanması ve Çalınmasıyla İlgili Farklı Yöntemler
Max Yazılımında Uygulamalı Ses Depolanması ve Çalınması Örneği
11 Dalga Şekillendirme (Wave Shaping) Sentezleme Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı Dalga Şekillendirme Sentezleme Örneği
12 Granüler Sentezleme (Granular Synthesis) Sentez Yönteminin Tanımı ve Teorik Altyapısı
Max Yazılımında Uygulamalı Granüler Sentezleme Örneği
13 Elektronik Çalgılarda Ses Kontrol Süreçleri Tasarımı
Ses Kontrol Süreçleri Tasarımına İlişkin Örnek uygulamalar
14 Kişiselleştirilmiş Elektronik Çalgı Tasarımı Süreci
Dönem Boyunca Yapılan ve Gelecekte Yapılabilecek Çalışmaların Tartışılması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022