Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 491 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 MUZ 491 Eleştirel Okumak ve Yazmak

Zeynep Gonca Girgin
budarom@gmail.com
zgoncat@gmail.com
Salı 13.30-16.30

Ders İçeriği:
Yazılı ödevler, Times New Roman karakteriyle ve 12 punto büyüklüğünde çift boşluklu yazılmalıdır. İsim, tarih, ana başlık ve kaynakçası (Referanslar) olmayan ödevler kabul edilmeyecektir. Geç teslimler mazeret belirtilmedikçe dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme:
Derse katılım %10
Ödev %25
Musıki dergisi adlı internet dergisinde (www.musikidergisi.net) eleştiri-kritik fikir yazıları kategorisinde yer alan 161 muhtelif kısa yazıdan 3 farklı yazarın yazılarının incelenmesini içerir. Bu yazılarla ilgili fikir ve görüşler ders planında belirtilen haftada sınıfla sözlü olarak paylaşılacaktır.
Sunum %30
Eleştiri/inceleme çalışmasının son 2 hafta (13-14) yapılacak olan 10 dakikalık sunumlarını içerir.
Final %35
Eleştiri/inceleme çalışmasının son 2 hafta (13-14) yapılacak olan 10 dakikalık sunumların güncellenmiş ve eksiklerinin tamamlanmış haldeki yazılı metnidir. İnceleme metni final haftasında belirtilen final sınavı gün ve saatine kadar ninova ortamına yüklenmelidir.

Eleştiri/İnceleme Çalışması: 2010 yılı ve sonrasında hakemli bir dergide yayınlanmış müzik ile ilgili bir makalenin incelemesidir. Çalışma şu bilgileri içermelidir:
• Makalenin künyesi (bibliyografik bilgi)
• Yazar hakkında bilgi
• Yazarın diğer yayınlarının konuları, kısa içeriği
• Makale başlığının içeriği yansıtıyor mu?
• Makalenin giriş kısmında yazının amacı ve problemi yeterli bir şekilde belirtilmiş mi?
• Kullanılan araştırma tekniği ve veri toplama/analiz teknikleri anlatılmış ve bu teknikler araştırma konusuyla uyum sağlamış mı?
• Kullanılan kaynaklar yeterli mi? Kaynak kullanımı bilimsel etik kurallarına uygun mu?
• Makalenin yazıldığı konuyla ilgili literatür eleştirel olarak tartışılmış mı?
• Makalenin görsel materyali yeterli ölçüde ve metnin içeriğiyle ilişkilendirilmiş mi?
• Makalenin yazı dili ve tarzı yeterince anlaşılır bir şekilde organize edilmiş mi?
• Makalenin temel argüman(lar)ı nedir? Fikir desteklenmek için verilen örnekler yeterli mi?
• Yazarın yaklaşımının konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalardaki yaklaşımlarla ilişkisi nedir?
• Bulgu ve sonuçlardan bahsedilmiş mi? Alana katkısı nedir?

Ders Planı:
1. Hafta 19 Ekim
Tanışma

2. Hafta 27 Ekim
Giriş: Düşünmek ne demektir?
Heiddeger, Martin. 2009. Düşünmek ne demektir? Paradigma Yayıncılık.

3. Hafta 3 Kasım
Yazmak ve Eleştiri Ne demektir?

Becker, Howard. 2013. Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi. Heretik Yayınevi.

4. Hafta 10 Kasım
Yazmak ve Eleştiri Ne demektir?

Becker, Howard. 2013. Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi. Heretik Yayınevi.

5. Hafta 17 Kasım
??Ödev


6. Hafta 24 Kasım
Metin İnceleme Çalışması 1: Makale

Tekelioğlu, Orhan. 1999. “Türk Pop Müziğinin Tarihsel Arka Planı” Çalıntı 31: 51-61


7. Hafta 1 Aralık
Metin İnceleme Çalışması 2: Makale

Tekelioğlu, Orhan. 1999. “Türk Pop Müziğinin Tarihsel Arka Planı” Çalıntı 31: 51-61


8. Hafta 8 Aralık
Metin İnceleme Çalışması 3: Makale

Tekelioğlu, Orhan. 1999. “Türk Pop Müziğinin Tarihsel Arka Planı” Çalıntı 31: 51-61


9. Hafta 15 Aralık
Metin İnceleme Çalışması 4: Kitap Tanıtım

Dağdeviren, Mustafa. 2018. “Kitap Tanıtımı: Müzik Üzerine Tartışmalar” Folklor/Edebiyat 24 (95): 221-226

10. Hafta 22 Aralık
Metin İnceleme Çalışması 4: Kitap Tanıtım

Dağdeviren, Mustafa. 2018. “Kitap Tanıtımı: Müzik Üzerine Tartışmalar” Folklor/Edebiyat 24 (95): 221-226


11. Hafta 29 Aralık
Metin İnceleme Çalışması 5: Metod İnceleme

Şener, Serkan. 2014. “Dilsiz Kaval Metodu” Porte Akademik 9: 121-126


12. Hafta 5 Ocak
Metin İnceleme Çalışması 5: Metod İnceleme

Şener, Serkan. 2014. “Dilsiz Kaval Metodu” Porte Akademik 9: 121-126


13. Hafta 12 Ocak

??Final Sunumları


14. Hafta 19 Ocak

??Final Sunumları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023