Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 162 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ney II
İngilizce Ney II
Dersin Kodu
CAB 162 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Tüfekçi
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- Çalgının tutuş ve parmak pozisyonlarını öğretmek
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında bilgi kazandırmak
- Çalgının icrasına yönelik temel becerileri kazandırmak
Dersin Tanımı II. Ses Bölgesi’nde Rast ve Segah makamlarında serbest ve küçük usullü çalışmalar. Kar formundaki eserlerin çalışılması. IV. ve V. Ses devresinde teknik çalışmalar, etütler. Ney ve neyzenler tarihi ve Mevlevilik kültürü hakkında teorik bilgiler
Dersin Çıktıları I. Çalgı ile ilgili bilgi sahibi olma
II. Çalgının temel teknik bilgilerini öğrenme
III. Çalgıya özgü bilgi ve teknik becerilere sahip olma
IV. Çalgı repertuarını seslendirme
Önkoşullar CAB 161, CAB 161E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Erguner, Süleyman, 2002. Ney Metod, İstanbul
Diğer Referanslar - Behar, Cem, “Hayri Tümer- Hazret-i Mevlana ve Ney”, ( 1964 tarihli el yazması ),Müteferrika, İstanbul 1996, sh. 103-142
- İnal, İ.Mahmut Kemal. 1958, Hoş Sada, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları
- İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
-Öztuna, Yılmaz, 1990. Türk Musikisi Ansiklopedisi, Ankara
-Sarı, Ayhan, Türkiye’de ilk Santur metodu, Ney Metodu ve Ziya Santur, Dokuz Eylül Ün. Sosyal Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1989.
-Tüfekçi, Ali, Coğrafi Yayılım, Kültür-Medeniyet Etkileşimleri Çerçevesinde: Ney, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011
- T.R.T. Müzik Dairesi, Nota ve Ses Kayıt Arşivleri
-Yazıcı, Emin (Dede), Basılmamış Ney Metodu, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023