Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 262 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ney IV
İngilizce Ney IV
Dersin Kodu
CAB 262 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Tüfekçi
Dersin Amaçları - Çalgı repertuarı ve icrası hakkında bilgi kazandırmak
- Çalgının icrasında teknik becerileri geliştirmek
- Seçilen repertuar doğrultusunda çalgı icrasını geliştirmek
Dersin Tanımı Neva perdesinde Hicaz dizisi üzerine serbest ve küçük usüllü çalışmalar. Mevlevi müziği tanımı. Dügah perdesinde karar veren makamlar, bu makamlara ait örnekler için Kar-ı Natık’lardan örnekler. Hicaz makamı ve bu makamda eser icrası. Neyzenler tarihi.
Dersin Çıktıları - Çalgının teknik bilgilerini öğrenme
- Çalgıya özgü bilgi ve teknik becerilere sahipolma
- Çalgı repertuarını belirlenen düzeyde seslendirme
Önkoşullar CAB 261, CAB 261E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Erguner, Süleyman, 2002. Ney Metod , İstanbul.
Diğer Referanslar - Behar, Cem, “Hayri Tümer- Hazret-i Mevlana ve Ney”, ( 1964 tarihli el yazması ),Müteferrika, İstanbul 1996, sh. 103-142
- İnal, İ.Mahmut Kemal. 1958, Hoş Sada, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları
- İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
-Öztuna, Yılmaz, 1990. Türk Musikisi Ansiklopedisi, Ankara
-Sarı, Ayhan, Türkiye’de ilk Santur metodu, Ney Metodu ve Ziya Santur, Dokuz Eylül Ün. Sosyal Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1989.
-Tüfekçi, Ali, Coğrafi Yayılım, Kültür-Medeniyet Etkileşimleri Çerçevesinde: Ney, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011
- T.R.T. Müzik Dairesi, Nota ve Ses Kayıt Arşivleri
-Yazıcı, Emin (Dede), Basılmamış Ney Metodu, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023