Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 427 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sahne Bilgisi ve Jest Mimik
İngilizce Stage Experience and Gesture, Mimic
Dersin Kodu
SES 427 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ebru Aracı
Dersin Amaçları • Sahne ve jest- mimik kavramları hakkında bilgiler öğretmek.
• Sahneye uyum ve yaratıcı düşünme becerisi geliştirmek,
• Obje, durum, duygu doğaçlamaları ve metinlere dayalı çeşitli çalışmalarla performansa hazırlamak.
• Sahnede hareket edebilme ve vücut dilini doğru kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Mimik ve jest kavramları, doğaçlama, dönüşümler. Sahnede duruş- konuşma- sahneye hakimiyet. Sahnede seyirci ve diğer sanatçılarla iletişim kurma. Dilin kullanımı, metin analizleri. Bir bütün olarak vücut eşgüdümünün sağlanması.
Dersin Çıktıları I. Sahne ve jest- mimik hakkında bilgiler edinme.
II. Ses, beden ve imgelem güçlerini tanıma.
III. Vücut, ses, konsantrasyon, duyumsal olarak algılama ve imgelem gücünü geliştirme.
IV. Sahnede hareket edebilme, vücut dilini doğru kullanma, seyirciyle ve diğer sanatçılarla temas kurabilme bilgi ve becerisi kazanma.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023