Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / KMP 362 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk MzğndeFrmBlg.ve Çzmlme II
İngilizce Forms and Analysis in Turkish Music II
Dersin Kodu
KMP 362 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serkan Şener
Dersin Amaçları • Form elemanları hakkında bilgi vermek,
• Türk müziği eserleri üzerinde temel çözümlemeler yapmak,
• Farklı çözümleme yöntemlerini kullanmak ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmek.
Dersin Tanımı Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel form elemanları. Örnek eserler üzerinde çözümleme çalışmaları. Koşma, mani, semai, türkü, varsağı. Hoyrat, divan, gazel, bozlak, barak, müstezad, maya, gurbet havası, yol havası. Semah, nefes, kalenderi, gülbang, savt. Zeybek, Teke zortlatması, halay, bar, horon, karşılama, kaşık havası. Aşık Müziği. Barana, oturak, sıra gecesi.
Dersin Çıktıları I. Türk Müziği formları ve bu formların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi edinme,
II. Formları figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlara bölerek incelemeyi öğrenme
III. Türkü, hoyrat, semah, gazel, bozlak, semah, zeybek, maya, müstezad gibi Türk müziği formları üzerinde çözümlemeler yapmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yavaşça, Alâeddin. 2004. Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
Diğer Referanslar Ezgi, Suphi. 1945. Ameli ve Nazari Türk Musikisi I-IV, İstanbul: Belediye Konservatuarı Yayınları.

Kutluğ, Yakup Fikret. 2001. Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ITÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ercüment Berker Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Birimi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024