Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 362 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sözlü OyunHavaları Repertuvarı
İngilizce Verbal Dance Tunes Repertory
Dersin Kodu
SES 362 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erhan Uslu
Dersin Amaçları • Sözlü Oyun Havası türünde görülen tavır, ağız, hançere tekniklerine ait yapısal özellikler hakkında bilgiler öğretmek.
• Yöresel tavırlar açısından karakteristik özellikler içeren ve mahalli sanatçılar tarafından seslendirilmiş örnekler ile Sözlü Oyun Havalarına özgü solo okuma becerisi kazandırmak.
• Türk Halk Müziğine ait örnek eserlerle Sözlü Oyun Havası repertuvarı geliştirmek.
Dersin Tanımı Sözlü oyun havaları hakkında bilgi. İç Anadolu Bölgesi, İçel yöresi sözlü oyun havaları ile ilgili bilgi ve uygulamalar.
Dersin Çıktıları I. Sözlü Oyun Havalarının kaynakları, dil ve ağız yapısı, yöresel tavır özellikleri hakkında bilgiler öğrenme.
II. Sözlü Oyun Havası türüne özgü ağız, hançere ve tavır özelliklerini okuma becerisi kazanma.
III. Bireysel vokal özellikler doğrultusunda özel ilgi ve yatkınlık alanını geliştirme.
IV. Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından Sözlü Oyun Havası repertuvarı geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ______. Konularına Göre Notalarıyla Türküler, Oyunlu Türküler, 2008. Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
Caferoğlu, Ahmet. 1995, Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler. Ankara: TDK Yayınları.
İ TÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv. Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi.
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü Arşivi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ses Arşivi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023