Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 152 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun II
İngilizce Kanun II
Dersin Kodu
CAB 152 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı Dörtlü ve beşlilerin mandalsız aktarımları. Mandal kullanımına giriş ve mandalın tutuluşu. Kullanımı ve tek ses üzerinde mandal alıştırması. Çeşitli diyez ve bemollerin mandallarla uygulanması. Mandal alıştırmaları. Onaltılık notalar ve noktalı notalarla alıştırma ve etütler. Kürdi dörtlü ve beşlisi ve sengin semai usulü. Rast dörtlü ve beşlisi ve yürük semai usulü. Hicaz dörtlü ve beşlisi ve Türk aksağı usulü . Buselik ve Rast makamları . Örnek eserlerin çalınması.
Dersin Çıktıları I. Kanun çalma tekniğini geliştirme
II. Makam bilgisini kanun icrasında uygulayabilme
III. Eser yorumlayabilme becerisini geliştirme
Önkoşullar CAB 151 / CAB 151E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1976. TRT Türk Sanat Musikisi Sözlü Eserler Repertuarı(Alfabetik), TRT Müzik Dairesi Yayınları
1983. TRT Türk Sanat Musikisi Sözlü Eserler Repertuarı(Makamlara göre), TRT Müzik Dairesi Yayınları
Diğer Referanslar Açın, Cafer. 1994. Enstruman Bilimi (Orgonoloji), İstanbul: Yenidoğan Basımevi
Ungay, M. Hurşit.1981. Türk Musikisinde Kullanılan Usuller ve Kudüm, İstanbul: Türk Musikisi Vakfı Yayınları
Arel, H. Sadettin. 1968. Türk Musıkisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul
Ezgi, Suphi. 1936. Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 5 Cild, İstanbul: Belediye Konservatuarı Yayınları
Sümer, Nevzat. Kanun Eğitimi Ders Notları.
Ayangil, Ruhi. Kanun Eğitimi Ders Notları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020