Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 246 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun IV
İngilizce Kanun IV
Dersin Kodu
CAB 246 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
6 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğretmek
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgı topluluklarına icracı yetiştirmek
- Çalgıyla ilgili araştırmaları artırmak
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda taksim yapabilen yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı Mızraplı ileri çalış teknikleri etütleri. İki elin farklı kullanımı ile ilgili icralar. Farklı makamlarda repertuar icrası. Taksim çalışması. Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah akortta çalışmalar. Ses solistine eşlik. Vecihe Daryal’ın uslubunun incelenmesi
Dersin Çıktıları I. Mızraplı ileri çalış teknikleri etütlerini çalma
II. taksim denemeleri yapma.
III. Mansur, kızneyi, süpürde, müstahzen akortlarında eser çalabilme.
IV. Tamburi Cemil Bey’in taksimini notaya alıp icra edebilme.
V. Temel makamlarda giriş taksimi ve geçkili taksim denemeleri yapma.
VI. Ses solistine eşlik denemeleri yapma.
Önkoşullar CAB 245
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kutluğ, Fikret. 2001. Türk Musıkisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları.
Tura, Yalçın. 2001. Kantemiroğlu, Yapı Kredi Yayınları.
Diğer Referanslar 1940. Hafız Mehmed Zekai Dede Külliyatı, 3 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı,
Salgar, Fatih. 2001. III.Selim Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ötüken Yayınları.
TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Kayıt Arşivleri
TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Nota Arşivleri
1930. Darülelhan Nota Külliyatı”, Darülelhan Yayınları,
Ezgi, Suphi. 1933. Nazeri Ameli Türk Musıkisi, 5 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı.
İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023