Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 136 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Viyola II
İngilizce Vıola II
Dersin Kodu
CAB 136 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Barut
Dersin Amaçları Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen
yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı İleri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etütler ve eserler Nikriz ve Şedaraban
makamlarında çalışmalar aranağmeler, peşrev ve saz semaileri. Bu makamlarda
transpozisyon çalışmaları.
Dersin Çıktıları I- Çalgıya özgü teknik becerileri geliştirme
II- Çalgı repertuarını seslendirme
III- Nikriz makamı ve aralıklarını seslendirme
IV- Şedaraban makamı ve aralıklarını seslendirme
V- Nikriz, Şedaraban makamlarında göçürme yapabilme
Önkoşullar CAB 135
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kreutzer, Rodolphe - 42 Studies - Viola solo - transcribed by L Pagels -
International Music Co
F. Mazas 75 Melodious and progressive Studies Op 36 Book 1
Bruto, Michelini. School for the Viola, Exercıses- Scales- Arpeggıo, Milano.
Diğer Referanslar Rode, Pierre. Twenty-Four Caprices For The Vıola, International Musıc
Company.
Sevcik, Otakar. Studies For Viola Technichs. Op.8.
Sitt, Hans. 24 Etüden for Vıola Sol, Edition Schott .
Schradıeck, Henryk. School of Viola Technics- Book I: Exercises for
Promoting Dexterity ( String Method ), New York : International Musıc
Company.
İTÜ. TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi.
TRT İst. Radyosu Türk Müziği Nota Arşivi.
Barut, Zeynep. 2009. Türk Musikisinde Beylik Aranağmeler İstanbul: Pan
Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023