Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 452 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun VIII
İngilizce Kanun VIII
Dersin Kodu
CAB 452 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgının teknik icrasını öğrenmek
2) İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
3) Çalgının kullanım alanları ile ilgili bilgi kazandırmak
4) Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı Otuz ikilik notlar . Hız Deyimleri. Uslup, Yorum , Eşlik. Taksim formu. Kız neyi akordu. Hisarbuselik, Maye, Arazbarbuselik, Suzidilara, Pençgah, Nişaburek, Ferahnak makamlarının perdelerinin öğrenilmesi için eser icraları. Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak amacıyla Nihavend ve Mahur makamlarında eser icraları.
Dersin Çıktıları I. Otuzikilik notalar içeren etüt ve eserleri icra edebilmeve hız değişimi terimlerini öğrenip uygulayabilme.
II. Uslup ve yorum konusunda bilgi sahibi olma.
III. Ses solistine eşlik edebilme
IV. Küçük taksim denemeleri yapabilme
V. Kızneyi akordunda icra yapabilme.
VI. Hisarbuselik, Maye, Arazbarbuselik, Suzidilara, Pençgah, Nişaburek, Ferahnak makamlarında eser icra edebilme.
VII. Çalarak söyleme yeteneğini kazanma
Önkoşullar CAB 451 / CAB 451E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. SÜMER, Nevzat, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
2. AYANGİL, Ruhi, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
Diğer Referanslar 1. AÇIN, Cafer.1994. Enstruman Bilimi (Orgonoloji), Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti.,İst.,.
2. UNGAY, Hurşit. 1981.Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm,
3. AREL, H., Sadeddin, Türk Musıkisi Nazariyatı Dersleri,Hazırlayan Onur Akdoğu, Kültür Bakanlığı Yayınları,1347, Sanat-Müzik Dizisi 33-1.
4. EZGİ, Suphi. 1936. Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 5 Cild, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları
5. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023