Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 522 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İcrada Uslup&Tavır (THM) 2
İngilizce STYLE AND INTERPRETATION IN PERFORMANCE (TURKISH FOLK MUSIC)2
Dersin Kodu
CSP 522 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihangir Terzi
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Türk Halk Müziği’ninyöresel özelliklerine dair farklılıklar üzerine form, güfte ve icra yapıları hakkındaki bilgi kazandırmak.
2. Türk Halk Müziği’nde tavır ve üslup kavramları hakkında örneklemeli bilgi ve beceri kazandırmak.
3. Türk Halk Müziği’nde ekol olmuş mahalli sanatçılara aituslup, tavır özellikleri kullanabilme becerisi kazandırmak.
4. Yöresel uslup ve tavırlar kapsamında bireysel uzmanlık alanı ve solistik gelişim sağlamak.
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Yöresel tarzlar ve üsluplar üzerine karşılaştırmalı sözlü uzun hava dinletileri 1-2; maya icraları (Doğu Anadolu) 1-2; bozlak icraları (Orta Anadolu) 1-2; barak icraları (Gaziantep, Gavurdağı); mugamlar (Azerbaycan); gurbet havaları (Teke Bölgesi); yol havaları (Doğu Karadeniz); divanlar (Kerkük, Urfa, Diyarbakır); müstezatlar (Elazığ).
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;

1. Türk HalkMüziği’nde yöresel özelliklere ait melodik, ritmik, biçim, ve güfte yapılarını öğretebilme.
2. Türk HalkMüziği’nde yörelere ait tavır ve üslup hakkında bilgi ve beceri kazandırabilme.
3. Mahalli sanatçıların yorumları ile eser icrası yapabilme.
4. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanı geliştirebilme.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ?Dökmetaş, Kubilay. Özgül, Mustafa. Turhan, Salih. (1996), Notalarıyla Uzunhavalarımız, Cem Ofset, Ankara
Diğer Referanslar ? TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Repertuarı
? Özbek, A.Mehmet. (2009). Türkülerin Dili,Ötüken Yayınları, İstanbul
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023