Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 1713 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 DERS PLANI (TEB 1713)

1 Dilin tanımı ve toplumsal hayattaki önemi. Dil-düşünce ilişkisi.
2 Dil-kültür-medeniyet-toplum ilişkisi. Dillerin kökeni, dünya dilleri.
3 Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi. Türk dilinin tarihi.
4 Türkçenin yapısal özellikleri. Türkçenin fonetiği.
5 Günümüz Türkçesinin durumu yayılma alanları
6 Bilim dili olarak Türkçe ve vurgu . (Ara sınav)
7 Yazı dili ve yazım kuralları (dilbilgisi yönün).
8 Yazı dili ve yazım kuralları (anlam yönünden).
9 Şiir dili ve Türk şiiri. Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler.
10 Yazılı anlatımda yöntem ve plan. Bilimsel araştırma yazılarında uygulanacak yöntemler.
11 Bilimsel araştırma yazıları (makale-rapor-eleştiri). Resmî yazılar(dilekçe-özgeçmiş). Edebî türler. (Ara Sınav)
12 Deneme, köşe yazısı, gezi yazısı, biyografi, hikâye, roman.
13 Sözlü anlatım ve sözlü edebiyat.
14 Konferans, panel, sempozyum.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021