Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MTR 318 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikte Metin Çözümlemeleri II
İngilizce Text Analysis in Music II
Dersin Kodu
MTR 318 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Eren Özek
Dersin Amaçları • Türk müziğinin dil/fonetik özelliklerinin kavramak.
• Müzik eserlerinin edebi metinlerini edebiyat ve müzik açısından ele almak.
Gelenekteki bilgilerle akademik çözümlemede kullanılan bilgi ve inceleme yöntemlerinin karşılaştırmak.
Dersin Tanımı Halk müziği eserlerinin vokal ve çalgısal özelliklerinin kavranması. Güftenin şekil, biçim, tür ve çeşitleme kimliğinin tanımlanması. Şiir üslubu, eda, vezin, durgu/durak, kafiye, edebi sanatlar gibi konuların melodi ile yakınlığının belirlenmesi ve kültürel süreklilik açısından kavranması. Edebi yapının melodi-güfte, melodi-güfte-ritm, melodi-güfte-ritim-biçim ve beden hareketi ile ilişkisinin algılanması ve örneklenmesi. Güftenin anlam tahlilleri ve tematik çözümlemeleri. Melodi-söz ilişkisi bağlamında fonetik özellikler, dil/ağız ve prozodik çözümlemeleri. Edebi özelliklere bağlı terimlerin ve deyimlerin çözümlemeleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024