Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 1312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Halk Müz. Solf. ve Teo.II
İngilizce The Theory and Solfeggio of Turkish Folk Music II
Dersin Kodu
TEB 1312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları Temel solfej bilgi ve becerisini kazanmış öğrenciye, Türk Halk Müziği’nin metrik ve melodik yapısının örneklerle anlatılması. T.H.M. ses sisteminin yöresel ve bölgesel hususiyetleri doğrultusunda Tonal ve Modal ses sistemi ile mukayeseli ve örneklemeli olarak anlatımı. Karma usuller grubuyla ilgili ezgilerin dikte ve deşifrelerinin örneklemeli olarak uygulanması.
Dersin Tanımı Serbest ritimli ezgilerin diktelenmesi. Polifonik halk müziği ezgilerinin diktelenmesi. Türk Halk Müziği dizilerinin göçürülmesi. Göçürme, dikte ve deşifre çalışmaları.
Dersin Çıktıları Öğrenci Türk Halk Müziği’nin metrik yapısı ile ilgili bilgi edinir.
THM dizilerini diğer tonal ve modal (makamsal) dizi ve gamlar ile karşılaştırmalar yapacak kadar öğrenir ve örneklemeli olarak dikte deşifre uygulaması yapar.
Bütün usul kategorilerinin yanı sıra söz unsuruna göre usul tasnifi yapılmış otantik ezgilerin diktesini yapacak seviyeye gelir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sarısözen, Muzaffer. 1962. Türk Halk Müziği Usulleri. Ankara.
Ataman, Sadi Yaver. 1997. Türk Halk Müziği’nin Tonal Bünyesi ve Metrik Sistem. Musiki Mecmuası, s. 190-192-201. İstanbul.
Ungay, Hurşit. 1987. Kudüm Metodu.
Özkan, İsmail Hakkı. 1984. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri. İstanbul.
Kutluğ, Fikret. 2000. Türk Musikisinde Makamlar. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Diğer Referanslar TRT Müzik Dairesi Yayınları-Türk Halk Müziği Repertuarı.
TRT İstanbul- Ankara- İzmir- Erzurum Radyoları Ses Arşivleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020