Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 511 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağ.Mızrapsız Çal. Tekn. 1
İngilizce Finger Techniques for Bağlama 1
Dersin Kodu
CSP 511 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Güneş
Dersin Amaçları 1. Bağlamada kullanılan mızrapsız icra teknikeri hakkında bilgi kazandırmak.
2. Parmak tekniğini etkin biçimde kullanabilen icracılar yetiştirmek.
3. Parmak tekniğine yönelik repertuar kazandırmak.
4. Bu tekniklere ilişkin özel notasyon işaretleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı Mızrapsız İcra Teknikleri Hakkında Tarihsel ve Kültürel Bilgiler; Pençe (Şelpe) Tekniği; Tel Çekme Tekniği; Parmak Vurma Tekniği; Etüd ve Eser İcraları; Özel Notasyon İşaretleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:

1. Bağlamada parmak tekniklerinin uygulanmasına yönelik tarihsel ve kültürel bilgiler kazanır.
2. Şelpe, tel çekme ve parmak vurma tekniklerini uygulayabilme yetkinliğini geliştirir.
3. Alıştırmalar ve eser örneklerine dayalı olarak tekniklerin uygulanma sistematiğini kavrar.
4. Öğrendiği tekniklere ilişkin geniş bir repertuar bilgisi edinir.
5. Öğrendiği tekniklerin notasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Parlak, E., 2011, Erol Parlak Bağlama Okulu, Parmak Tekniği İçin Sistematik Klavuz, Germany: Acoustic Music Books Yayınları.
Parlak, E., 2001, Şelpe Tekniği Metodu, İstanbul: Ekin Yayınları.
Parlak, E., 2005, Şelpe Tekniği Metodu 2, İstanbul: Alfa-Aktüel Yayınları.
Parlak, E., 2000., Türkiye’de El İle Bağlama Çalma(Şelpe) Geleneği ve Çalış Teknikleri, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Sağ. A., Erzincan E., 2009, Bağlama Metodu. İstanbul: Pan Yayıncılık
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024