Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MTR 208 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teori Uygulama II
İngilizce Practice of Music Theory II
Dersin Kodu
MTR 208 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süleyman Şenel
Dersin Amaçları Âşık müziği hakkında bilgiler. Dönemlere Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Şah İsmail (Hatayi), Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Köroğlu, Karacaoğlan,Teslim Abdal, Gevheri, Ercişli Emrah, Aşık Dertli, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Âşık Bayburtlu Zihni, Âşık Seyrani, Âşık Ruhsati, Âşık Veysel, Âşık Çobanoğlu ve Âşık Şeref Taşlıova gibi aşıklarından repertuarlarından örnek icralar verilmesi.
Dersin Tanımı 1. Müzik kültürümüzü besleyen ve varlığını halen sürdürebilen aşık sanatının, bir eğitim-öğretim konusu olarak ele alınması.
2. Ülke ulusal kültürü için olduğu kadar, dünya geleneksel mirasının korunması ve araştırılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;

I. Âşık sanatının, kültür-sanat hayatımızı besleyen başlıca tarihi müzikal kaynak olduğunun bilgisi;
II. Türkiye siyasi sınırları dışındaki Türklük coğrafyasında Âşık sanatına dair bilgi;
III. Aşıklık geleneğini bir eğitim-öğretim modeli olarak değerlendirilebilme becerisi;
IV. Âşık sanatı temsilcilerinden, yaşayan bir değer olarak popüler müzik kültürü adına da yararlanılabileceği bilgisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ŞENEL, Süleyman, Kastamonu’da Aşık Fasılları, İstanbul, 2007, C.1 [İnceleme], C.2, [Notalar], Kastamonu Valiliği.
Diğer Referanslar GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkutun Kitabı, MEB, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.
KÖPRÜLÜ, Prof. Mehmed Fuad, Edebiyat Araştırmaları, Ankara, 1966, TTK Yayınları.
REINHARD, Ursula-PINTO, Tıago De Olıvera, Sanger Und Poeten Mit Der Laute (Türkische Aşık Und Ozan), Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1990,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023