Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 174 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Karadeniz Kemençesi II
İngilizce BLACKSEA KEMENÇE II
Dersin Kodu
CAB 174 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
1 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aydın Balcı
Dersin Amaçları • Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
• İlgili alan derslerine katkı sağlamak
• Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
• Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
• Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı Çift telde ardışık seslerle dizi ve gam çalışmaları. Kapalı seslerde aksak yay çalışmaları. Kemençede, yay ve kapalı seslerin zamanlama açısından uyum çalışmaları. Karadeniz kemençesi yay tekniğini diğer yaylılardan ayıran özellikler. Çalışılan konulara yönelik repertuar çalışmaları. 2, 3, 4, 6 zamanlı yay egzersizleri ve ezgi örnekleriyle çalışmalar. Üçleme, altılama, senkop, grupetto, lepato, mordan, tril. Türk Müziği dizilerinde çalışmalar. Kromatik seslerde çalışmalar. Yayı farklı zamanlarda bölerek (sekizlik, onaltılık, otuzikilik) sesli ve sessiz sürelerde yay çalışmaları. Halk oyunları figürlerine göre yay ve ezgi çalışmaları
Dersin Çıktıları I. Yay tekniğini geliştirme.
II. Baskı tekniğini geliştirme.
III. Türk Müziği ezgilerini icra edebilme.
Önkoşullar CAB 173
Gereken Olanaklar
Diğer • AÇIN, Cafer, 1991, Enstruman Bilimi.
• GAZiMiHAL; R.M, 1958, Iklığ, Ses ve Tel Birliği Yayınları.
• ÖZERGiN, Muammer, 1967, Türklerde Musiki Aletleri, Akbank Yayınları.
• SARISÖZEN, Muzaffer, 1963, Türk Halk Musikisi Usulleri, Kendi Yayınları.
• ŞENEL, Süleyman, 1994, Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş, Anadolu Sanat Yayınları.
Ders Kitabı Balcı, Aydın 2013. Basım aşamasında olan Kemençe Metodu.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023