Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 280 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Koltuk Davul II
İngilizce Koltuk Davul II
Dersin Kodu
CAB 280 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Salim Sınar
Dersin Amaçları Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
İlgili alan derslerine katkı sağlamak
Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı El ve bileğin kullanım çalışmaları, parmak fiske çalışmaları, metronom çalışmaları, sürat çalışmaları, farklı vuruş teknikleri ve repertuar çalışmaları.
Dersin Çıktıları Gürcü oyunlarına koltuk davulu ile eşlik edebilme
Kars –Kafkas bölgesi sözlü oyun havalarına eşlik edebilme
Akdeniz bölgesi oyunlarına eşlik edebilme
Doğu Anadolu sözlü ve sözsüz oyun havalarına eşlik edebilme
Oyuncunun ayağına çalabilme
Önkoşullar CAB 279
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sarısözen, Muzaffer. 1962, Türk halk Müziği Usulleri, Ankara: Resimli Posta Matbaası
Emnalar, Dr Atınç. Türk Halk Müziği Nazariyatı, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları
TRT Ankara, İstanbul, İzmir Radyoları Arşivi
Diğer Referanslar 1. THM Repertuarı, T.R.T. Müzik Dairesi T.H.M. Yayınları.
2. T.R.T. Müzik Dairesi, Ses Kayıt Arşivleri.
3. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
3. Ataman, Sadi Yaver, 1938 Anadolu Halk Sazları, İstanbul
4. Gazimihal, Mahmut Ragıp. 1975, Türk Ötkü Çalgıları, Kültür Bakanlığı, Ankara: Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları,
5. Ögel, Bahaeddin. 1987, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yayınları, 1.baskı
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023