Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 240 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kemane IV
İngilizce Kemane IV
Dersin Kodu
CAB 240 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferhan Yeprem
Dersin Amaçları 1- Temel Meslek dersi niteliğindeki çalgının eğitim ve öğretiminde; kişinin çalgısında iyi bir icra seviyesine ulaşılabilmesi için gerekli donanıma sahip olmasına yardımcı olmak
2- Bu yolla gerek solo ve gerekse eşlik anlamında çalgısına hakim sanatçı ve öğreticiler yetiştirmek
Dersin Tanımı Bengi, Mengi ve Dımıdan ezgi örnekleri ile çalışmalar. Misket dizisi ve örnek ezgilerle çalışmalar. Arguvan ağzı örneklemelerinin dinletilmesi ve tavır uygulamaları. Doğu Anadolu yöresi tavır özelliklerinin tanıtılması ve çalgıda icrası. Transpoze çalışmaları. Yay tekniği çalışmalarına devam.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar CAB 239
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1- TRT, Türk Halk Müziği Repertuarı Kitabı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Ankara 1991.
Diğer Referanslar 1- AÇIN, Cafer; Enstrüman Bilimi, Yenidoğan Basımevi, İstanbul, 1994
2- ÇİNE, Hamit; Burdurdan Damlalar, İzmir, 199?
3- GAZİMİHAL, M. Ragıp; Iklığ, Ses ve Tel Birliği Yayınları, Ankara, 1958
4- KAYMAK, Mansur; Türk Halk Müziği ve Oyunları, Ankara, 1982
5- SARISÖZEN, Muzaffer; T.Halk Musikisi Usulleri, Resimli, Posta Matbaası, Ltd. Ankara,1962.
6- TRT Müzik Dairesi Yayınları, Türk Halk Müziği Repertuarından Seçmeler, Ankara, 1998.
7- T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları; THM Çalgı Bilgisi, Ankara 1989
8- ERDEM, Ferhan, 1992. Türk Halk Müziği Aralık Eğitimi Üzerine Çalışmalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.
9- ERDEM, Ferhan, 1998. Teke Yöresi Halk Müziğinden Seçilmiş Ezgiler Üzerinde Analitik Çalışmalar. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022