Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 537 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çalgıda İleri İcra 3
İngilizce Advanced Performance in Instrument 3
Dersin Kodu
CSP 537 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neva Günaydın
Bilen Işıktaş
Dersin Amaçları .Virtüoziteye yönelik hazırlayıcı teknik egzersiz ve etüdlerle öğrencinin teknik ve müzikalitesini geliştirmek.
2.Öğrencinin yapısal analizlerle çalacağı eseri tanımasını sağlamak.
3.Öğrencinin teknik ve melodik analizlerle çalacağı eseri tanımasını sağlamak.
4.Öğrencinin virtüoziteye yönelik üçüncü seviye eserlerini yorumlamasına hazırlık sağlamak
Dersin Tanımı Virtüoziteye yönelik ilgili çalgının dağarcığında yer alan eser ya da eserlerin seçilmesi. Seçilen eserlerin yapısal, teknik ve müzikal analizlerinin yapılması. Önde gelen yorumculardan esere ait görsel ve işitsel kayıtların incelenmesi ve eserlerin öğrenci tarafından yorumlanması. Öğrencinin, virtüoziteye yönelik seçilen bir eseri yorumlaması için hazırlık çalışmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklar:
1. Virtüoziteye yönelik üçüncü seviye eserlerinden icra edilecek eser belirleyebilme.
2. Görsel ve işitsel kayıtlar vasıtasıyla etkileyici icracılar, kendine özgülük, tarihsel icra pratikleri gibi kendi çalgıları hakkında bilgi.
3. Virtüoziteye yönelik üçüncü seviye eserlerini analiz edebilme yetisi.
4. Virtüoziteye yönelik üçüncü seviye eserlerini deşifre edebilme
5. Virtüoziteye yönelik üçüncü seviye eserlerine hazırlık niteliğindeki egzersiz ve etütleri çalabilme.
Kendi başına bir icra altyapısı oluşturabilme.
Kendi başına eser yorumlama yetisi kazanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kutluğ, Fikret. 2001. Türk Musıkisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Tura, Yalçın. 2001. Kantemiroğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Liszt, Franz. Exercises for piano, Edition Budapest
Brahms, Johannes. Exercises for piano, Edition Budapest
Klose, H. 1926. Etudes Caracteristiques, Edition Musicale Alphonse Leduc, Paris.
Klein, Franz . 1977. Staccato-Etuden, Edition Peters, Frankfurt.
Galamian, Ivan. 1962. Principals of Violing Playing and Teaching, Faber&Faber: London, England
Tennant, S.1995.PumpingNylon: The Classical Guitarist’s Technique Handbook,
USA: Alfred Publishing Co.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023