Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 202 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Ritim Bilgisi IV
İngilizce DANCE AND RHYTHM 4
Dersin Kodu
THO 202 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Salim Sınar
Dersin Amaçları 1. Ritim bilgisini yöresel özellikler göz önünde bulundurarak öğretmek
2. Oyun müziklerinde ve oyun icrasında ritmin temel ve önemli bir unsur olarak hayata geçirilmek
3. Ritmik olarak deşifre ve dikte yapmak
4. Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik yapabilmek
5. Ritmik icra ile oyun icrası arasında bağlantı kurabilmeyi öğretmek
6. Hareketin ritmik açılımını yapabilmeyi öğretmek
Dersin Tanımı 12, 13, 14, 15 ve 18 zamanlı ölçü biçimlerine ait ritim örneklerinin deşifre ve dikte edilmesi, Zurna eşliğinde Asma Davul ve Koltuk Davulu ile icrası,Temel Hareket Notasyonu unsurlarının anlatımı, farklı ölçü yapılarına sahip değişik karakterli halk oyunu örneklerine ait hareketlerin ritmik yapılarının, ritmik icra bağlamında karşılaştırılması, hareket biçimlerinin ritmik diktesi, halk oyunları ve halk müziği repertuarından bazı müziklerin ritmik olarak incelenmesi ve ölçü yapılarının tespit edilmesi.
Dersin Çıktıları I. Ritmik deşifre ve dikte yapma,
II. Asma Davul ve Koltuk Davulu için yazılmış egzersizleri uygulama,
III. Oyun müziklerine Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik etme,
IV. Hareket notasyonu ile hareketin ritmik yapısını analiz etme ve hareketi ritmik olarak dikte etme,.
V. Halk müziği ezgilerinin zaman değerlerini ve ölçü şeklini tespit etme
Önkoşullar Oyun Ritim Bilgisi 1, (Dance And Rhythm 1)
Oyun Ritim Bilgisi 2, (Dance And Rhythm 2)
Oyun Ritim Bilgisi 3, (Dance And Rhythm 3)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Phillips, Mark. 2003. Sight – Read Any Rhythm İnstantly, New York: Cherry Lane Music Company,
Diğer Referanslar • Sethares, William A. 2007. Rhythm and Transforms, Londra: Springer – Verlog London
• Murtezaoğlu, Serpil. 1995. Türk Halk Oyunları Müziklerinin Ritmik Analizi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
• Yoruç, Halil. 1999. Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Şahin, Mustafa. 2009. Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi
• Terzi, Cihangir.1996. Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit veTasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023