Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 1311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Halk Müz. Solf. ve Teo I
İngilizce The Theory and Solfeggio of Turkish Folk Music I
Dersin Kodu
TEB 1311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları Temel Solfej bilgi ve becerisini kazanmış öğrenciyi T.H.M.’nin Metrik yapısı hakkında bilgilendirmek. T.H.M. Ses sistemi, Tanpereman ve Türk Sanat Müziği Ses Sistemi hakkında bilgi vermek. T.H.M. Ses Dizilerini Tonal ve Modal (Makamsal) Dizilerle karşılaştırmalı Olarak Anlatmak. Bu bilgiler doğrultusunda değişik usul ve makamsal yapıdaki ezgilerin Dikte ve Deşifresinin nasıl yapılacağını öğretmek ve öğrencinin duyduğu bir ezgiyi sınıflayabilme yeteneğini geliştirmek ve duyduğunu yazabilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Halk Müziği metrik yapısının tasnifi ve usuller ile karşılaştırmalı olarak anlatımı. T.H.M. ses sisteminin, diğer ses sistemleri ile mukayeseli olarak anlatımı. Ana Usuller grubuyla ilgili ezgilerin Dikte ve Deşifresi. Birleşik Usuller grubuyla ilgili ezgilerin solfej ve deşifresi.
Dersin Çıktıları Türk Müziğinin Usulleri ve özellikle Halk Müziği’nin metrik yapısı ve hakkında bilgi edinir.
Halk Müziği Ses sistemi, Tanpereman ve Türk Sanat Müziği Ses Sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
T.H.M. Ses Dizilerini ve Modal Dizileri öğrenir.
Solfej ve Deşifrenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olur.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı SARISÖZEN, Muzaffer, Türk Halk Müziği Usulleri , Ankara, 1962
ATAMAN, Sadi Yaver, Türk Halk Müziği’nin Tonal Bünyesi ve Metrik Sistem,Musiki Mecmuası, s. 190-192-201,İstanbul,Temmuz 1997.
UNGAY, Hurşit, Kudüm Metodu, 1987.
KARADENİZ Ekrem , Kudüm Metodu, 1987
KUTLUĞ, Fikret, Türk Musikisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,Aralık,2000
Diğer Referanslar TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Repertuarı.
TRT İstanbul- Ankara- İzmir- Erzurum Radyoları Ses Arşivleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020