Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 3311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organoloji
İngilizce Orgonology
Dersin Kodu
TEB 3311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Serkan Şener
Dersin Amaçları • Çalgıları geniş bir perspektif içinde ve ait oldukları kültür içindeki yerleri ve anlamlarıyla öğrenmek,
• Çalgı sınıflama sistemleri hakkında bilgi edinmek,
• Çalgıların tarihsel gelişimlerini öğrenmek.
Dersin Tanımı Organolojinin kapsamı ve tarihçesi. Çalgı sınıflama sistemleri: M.Ö. 8 yüzyıl Çin, M.S. 1. yüzyıl Hint, 10 ve 11. yüzyıl Arap çalgı sınıflama sistemleri, Avrupa’da 19. ve 20. yüzyıllarda çalgı sınıflama sistemleri: Mahillon, Hornbostel-Sachs sistemleri. Antik çağ kültürlerinin çalgıları: Mezopotamya, Anadolu, Mısır. Avrupa Müziği tarihsel dönemlerinde çalgılar: Ortaçağ, Rönesans, Barok dönem çalgıları, Senfoni Orkestrası çalgıları ve orkestranın gelişimi. Çağdaş müzik kültürlerinde çalgılar: Güney Doğu Asya, Güney Asya-Hindistan, Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan çalgılar.
Dersin Çıktıları I. Organolojinin kapsamı ve tarihçesini öğrenme,
II. Tarihsel çalgı sınıflama sistemlerini tanıma,
III. Çalgı sınıflama sistemleri ve Hornbostel-Sachs sınıflama sistemi konusunda bilgi sahibi olma,
IV. Tarihsel çalgılar konusunda bilgi sahibi olma,
V. Çağdaş müzik kültürlerine ait çalgıları kültürel bağlamları içinde öğrenme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical Instruments, Chicago: University of Chicago Press.
Diğer Referanslar Marcuse, Sibyl. 1975. Musical Instruments A Comprehensive Dictionary, New York: Norton.

Sachs, Curt, 1968. History of Musical Instruments, New York: Norton Matthew, Max Wade, 2005. Musical Instruments, London: Southwater.

Buchner, Alexander. 1980. Colour Encyclopedia of Musical Instruments, London: Hamlyn Publishing.

Myers, Helen. 1992. Ethnomusicology: An Introduction, New York: Norton.

Baines, Anthony. 1971. Musical Instruments through the Ages, London: Penguin Book Ltd.

Gazimihal, Mahmut R. 1975. Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Dairesi Yayınları.

Gazimihal, Mahmut R. 1975. Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Anakara Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gazimihal, Mahmut R. 1975. Türk Nefesli Çalgıları, Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Dairesi Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022