Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi III
İngilizce Music History III
Dersin Kodu
MUZ 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek.
• Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
• Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
• Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
• Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.
Dersin Tanımı Orta-Batı Asya Türk Devletlerinde müzik: Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları. İslam dünyasında müzik filozofları: El-Kindi, Ihvan-ı Safa, Fârâbi ve İbn-i Sina. Makam müziği teorisi: Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Murat döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler. 16. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Beyazıt döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler. 17. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. Ali Ufki Bey ve Mecmua-i Saz ü Söz.
Dersin Çıktıları I. 10-12. yüzyıl Türk-İslam devletlerinde müzik teorisi, besteciler, çalgılar ve müziğin yapısal özellikleri ile ilgili bilgi edinme.
II. 12-17. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, bestecileri, çalgıları, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme.
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bardakçı, Murat. 1986. Meragalı Abdülkadir, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Diğer Referanslar Uygun, Mehmet Nuri. 1999. Safiyüddün Urmevi ve Kitabül Edvarı, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Farmer, Henry George. 1960. The Music of Islam, London: Oxford University Press.

Feldman, Walter. 1996. History of the Ottoman Court, Berlin: VWB.

Özcan, Nuri, 1997. 15 ve 16. Yüzyıllarda Türk Dünyasında Musiki, 15 ve 16. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, Kasım, s. 471–483.

Uslu, Recep. 2000. Sultan II. Murat Döneminde Musiki, Akademik Araştırmalar, S: 4–5, s. 451–471.

Turabi, Ahmet Hakkı. 2004. İbn-i Sina-Musiki, İstanbul: Litera Yayıncılık.

Elçin, Şükrü. 1975. Ali Ufki-Mecmua-i Saz ü Söz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024