Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MTR 223 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Teorisi III
İngilizce Music Theory III
Dersin Kodu
MTR 223 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşecan Olgun
Dersin Amaçları • Teorik ve uygulamalı olarak temel müzik bilgi ve becerileri kazandırmak.
• Müzik bilgisi ve müziksel duyma-okuma-yazma becerileri kazandırmak.
Dersin Tanımı Oktav grupları ve anahtarların tanıtılması, Orkestra çalgılarının ses alanlarının
öğretilmesi, Transpozisyon, Tonalite, modalite ve dizi kavramları, Özel diziler,
Aralıklarda durucu yürüyücü özellikler ve disonansların çözümü, D majör, Bb Majör, B
minör, G minör tonlarında solfej. Diyatonik olmayan derecelerin C, F ve G Majör
tonlarında duyulması, seslendirilmesi ve yazılması. Ritmik – Poliritmik çalışmalar. 5’li akorların duyumu.
Dersin Çıktıları I- Tonal müzik teorisi hakkında bilgi edinme
II- Yedili akorlara kadar akorları tanımlayabilme ve çözümleyebilme
III- Sol, Fa anahtarlarında ritmik okuma ve solfej yapabilme
IV- İki diyez iki bemollü tonlara kadar, otuzikilik ve altmışdörtlük süre değerleri ile solfej

ve deşifre yapabilme
V- İki diyez İki bemollü tonlara kadar, otuzikilik ve altmışdörtlük süre değerleri ile dikte
yapabilme
Önkoşullar MTR 124
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lavignac, Albert. 1910. Solfege des Solfege Volume IA, IB, Paris: Henry
Lemonie and Cie.
Fontaine, Fernand. 1955. Elements Pratiques du Rythme Mesure, Paris
Editions Henry Lemonie,.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024