Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 431 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kaşıklı Oyunlar I
İngilizce Kaşıklı Dances I
Dersin Kodu
THO 431 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Funda Bozkurt Saygı
Dersin Amaçları • Kaşıklı oyunların temel icra formlarını öğretmek,
• Kaşıklı oyunların temel hareketlerini öğretmek,
• Kaşıklı oyunlar repertuvarını genişletmek,
• İllere göre oyun farklılıklarını öğretmek,
Dersin Tanımı Kaşıklı oyunların oynandığı bölgeler; Bolu, Eskişehir ve Bursa oyunları, kaşıklı oyunların ritmik yapıları, temel hareketleri ve oyun icra formları
Dersin Çıktıları I. Bolu yöresi oyunlarını öğrenme
II. Eskişehir yöresi oyunlarını öğrenme
III. Bursa yöresi oyunlarını öğrenme
IV. Genel oyun repertuarını geliştirme
V. Kaşığı bir ritim aracı olarak kullanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar And, Metin. 1974. Oyun ve Bügü, İş Bankası Yay.
Baykurt, Şerif. 1965. Türk Halk Oyunları, Basnur Matbaası.
Baykurt, Şerif. 1975. Türkiyede Folklor, Kalite Matbaası.
Boratav, Pertev Naili. 1975. Folklor ve Edebiyat, Gerçek Yayınevi.
Boratav, Pertev Naili. 1973. Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi.
Demırsıpahı, Cemil. 1980. Türk Halk Oyunları, Iş Bankası Yay.
Yalgın, Ali Rıza. 1970. Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı Yay.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024