Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 363 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Serbest Proje Çalışması I
İngilizce Individual Project Studies 1
Dersin Kodu
MUT 363 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Cevdet Erek
Dersin Amaçları Öğrencinin kişisel olarak uzmanlık alanında ve diğer ilgi duyduğu
alanlardaki araştırma konularını belirleyerek, araştırma alanlarını
geliştirmek ve öğrencilere bilimsel alanların ve
araştırmaların vazgeçilmez kaynakları olan bibliyografya bilgisini
zamana göre genişletmek,müzikle ilgili bir konu seçimi, bunun
araştırılması, araştırma teknikleri, yazım aşamaları, ele alınan konuyu
ifade ederken karşılaşılan güçlükler,müzik araştırmalarına ait çeşitli
yazım şekillerinin ne olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek, bu konuda aydınlatmak ve yardımcı olmak, bir müzikeserinin, bir müzik makalesinin, bir kitap ya da eski bir yazma eserineleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi konusunda öğrenciyi aydınlatmakve bu incelemelerinin sonucunda görüşlerini eleştiri metoduna uygunolarak, yazıya dökebilmelerini sağlamak, eleştiri yazılarında olmasıgereken kriterleri ve eleştiri metotlarını öğretmek yolu ile bitirme çalışmasına doğru öğrenciyi yönlendirip, hazırlamak.
Dersin Tanımı Basılı makaleler veya lisans üstü tez çalışmaları üzerinde okuma,
tartışma, analiz ve kritik. Günümüz İnternet kaynakları, multimedia
kaynakları, ses kayıtları ve basılı yayınlar üzerinde analiz ve tartışma.
Hazırlanmış ödev yazılarının stilleri ve içerikleri ile ilgili olarak
danışman ile çalışma.
Dersin Çıktıları I. Eleştirel yazı yazabilmek.
II.Eleştirel gözle müzik eserlerini inceleyebilmek.
III.Araştırma yöntemlerini uygulayabilmek.
IV.Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanarak gerekli bilgiye ulaşabilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024