Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 159 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ud I
İngilizce Ud I
Dersin Kodu
CAB 159 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sarper Eroğlu
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı Udun tarihçesi, yapısı, tutuş ve oturuş pozisyonu, mızrap tutuşu, açık tellerde mızrap çalışması, ana kolonlarda sesler. 1. ve 2. pozisyon alıştırmaları. Yan kolon seslerini tanıma. Nihavend, Buselik, Mahur ve Rast makamlarında icra çalışmaları
Dersin Çıktıları I. Ud ve mızrap tutuşunu öğrenme
II. Ana kolonlardaki sesleri öğrenme
III. 1. ve 2. pozisyonda icra edebilme
IV. Buselik, Rast, Mahur, Nihavend ve Acemaşiran makamlarında icra edebilme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Torun, Mutlu. 1993. Ud Metodu-Gelenekle Geleceğe, İstanbul: Çağlar Yayınları.
Diğer Referanslar Özkan, İsmail Hakkı. 1984. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velveleleri, İstanbul: Ötüken yayınları
Targan, Şerif Muhittin. 1995. Ud Metodu, İstanbul: Gökhan Matbaası.
İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker Kütüphane Arşiv ve
Dökümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024