Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 483 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Müzik, Dans ve Kültürel Teori I

Zeynep Gonca Girgin
budarom@gmail.com
zgoncat@gmail.com
Salı 13.30-15.30

Ders İçeriği:
Yazılı ödevler, Times New Roman karakteriyle ve 12 punto büyüklüğünde çift boşluklu yazılmalıdır. İsim, tarih, ana başlık ve kaynakçası (Referanslar) olmayan ödevler kabul edilmeyecektir. Geç teslimler mazeret belirtilmedikçe dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme:
Makale Sunumu %25
Dersin haftalık planlarında yer alan 8-9, 12-13. Hafta kaynaklarının anlatımını içerir
Ödev %15
Araştırma Projesinin literatür taramasının liste halinde gönderimini içerir
Rapor %25
Araştırma Projesinin ara raporudur. Final sunumundan önce çalışmada gelinen aşama, okunan kaynaklar, alt başlıklar, yaklaşım, v.b. bilgileri içerir. Hazırlanan rapor, final sunumu ve makalesinin içeriği ve organizasyonuna dair bilginin en az %60’ını içermelidir
Final %35
Araştırma projesinin son hafta (14. Hafta) yapılacak olan 20 dakikalık sunumu ve sunumun makale teslimini kapsar. Makale final haftasında belirtilen final sınavı gün ve saatine kadar ninova ortamına yüklenmelidir. Proje şu bilgileri kapsamalıdır:
• Araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler
• Araştırmanın temel sorusu/sorunu
• Kısa literatür incelemesi
• Konunun anlatımı, bulgular ve sonuç

Araştırma Projesi: Herhangi bir müzik/dans formunun/olgusunun kısa/özel bir döneminin (ortaya çıkışı, Türkiye’ye gelişi, kırılma noktası, v.b.), bir icracısının, icrasının yada icra biçiminin ekonomi-politik analizini içerir.
Ders Planı:
1. Hafta 20 Ekim
Tanışma

2. Hafta 27 Ekim
Giriş: Müzik, Dans ve Kültür İlişkisi

3. Hafta 3 Kasım
Ekonomi-Politik Genel Tanımlar, Çerçeve

Marcus, George. 2013. Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji: 125-163 İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

4. Hafta 10 Kasım
Ekonomi-Politik Genel Tanımlar, Çerçeve

Marcus, George. 2013. Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji: 125-163 İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

5. Hafta 17 Kasım
Müzik, Dans ve Ekonomi Politik

Erdoğan, İrfan. 2000. “Müziğin ve Toplumsalın Üretimi: Müziğin Siyasal Ekonomisi, Kültürü ve İdeolojisi Üzerinde Araştırma Gereği” Ve Müzik 6: 8-16.
??Ödev teslimi

6. Hafta 24 Kasım
Roman Dansı: Kimlik, Kültür, Yeniden İnşa

Girgin, Gonca. 2015. 9/8 Roman Dansı. Kültür, Kimlik, Dönüşüm ve Yeniden İnşa. İstanbul: Kolektif Yayınları


7. Hafta 1 Aralık
Roman Dansı: Kimlik, Kültür, Yeniden İnşa

Girgin, Gonca. 2015. 9/8 Roman Dansı. Kültür, Kimlik, Dönüşüm ve Yeniden İnşa. İstanbul: Kolektif Yayınları


8. Hafta 8 Aralık
Müzik, Dans ve Ekonomi Politik: Tango
Savigliano, Marta. 2004. Tango: Tutkunun Ekonomi Politiği. İstanbul: Ayrıntı Yayınları


9. Hafta 15 Aralık
Müzik, Dans ve Ekonomi Politik: Tango

Sarıboğa, Bahar. 2019. “Türkiye’de Tango Müziğine Genel Bakış” Ordu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 (2): 263-273

10. Hafta 22 Aralık
Kültür Endüstrileri ve Müzik

Adorno, Theodor. 2014. Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi: 109-121. İstanbul: İletişim Yayınları

Taylor, Timothy. 2012. The Sounds of Capitalism: 205-247


11. Hafta 29 Aralık

??Rapor inceleme, tartışma

12. Hafta 5 Ocak
Kürt Müziği, Kültür, Yeniden İnşa

Şen, Besime. 2016. Devlet, Piyasa, Parti: Nizamettin Ariç ve Kürt Müziği: 43-65


13. Hafta 12 Ocak
Kürt Müziği, Kültür, Yeniden İnşa

Şen, Besime. 2016. Devlet, Piyasa, Parti: Nizamettin Ariç ve Kürt Müziği: 99-13114. Hafta 19 Ocak

??Final Sunumları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024