Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe TSM Repertuvarı V
İngilizce TURKISH ART MUSIC REPERTORY 5
Dersin Kodu
SES 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 2 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sinem Özdemir Göçeri
Dersin Amaçları • Türk Sanat Müziği sözlü repertuarının; makam, ritim, form, bestekâr, güfte ve icra özellikleri hakkında bilgiler öğretmek.
• Karakteristik özellikler içeren eserler ile solo ve toplu okuma becerisi geliştirmek.
• Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanı oluşturmak.
• Üslup, yorum kavramları hakkında edinilen bilgiler ve örneklerin incelenmesi yoluyla üslup geliştirmek.
• Repertuar kazandırmak.
Dersin Tanımı Suzinak, Bayatiaraban, Hisar, Hisarbuselik, Suzidil, Şehnaz, Şehnaz Buselik ve Tahir Buselik makamlarında Şarkı formunda küçük usullerle bestelenmiş eser icraları. Suzinak, Bayatiaraban, Hisar, Hisarbuselik, Suzidil, Şehnaz, Şehnaz Buselik ve Tahir Buselik makamlarında Kâr, Beste, Ağır Semai ve Yürük Semai formlarından bestelenmiş eser icraları.
Dersin Çıktıları I. Türk Sanat Müziği sözlü repertuvarının makam, ritim, form, bestekâr, güfte ve icra özellikleri hakkında bilgiler öğrenme.
II. Çeşitli form, makam, usullerle bestelenmiş eser örneklerine dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazanma.
III. Repertuvar kazanma.
IV. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirme
V. İnceleme ve uygulamaya dayalı bir anlayışla eserler üzerinde prozodi problemleri çözümleme yetisi kazanma.
Önkoşullar SES 216
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ____. 2009. Türk Sanat Müziği Seçme Eserler 1-2, Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
____. 2010. Notalarla Türk Sanat Müziği Klasik Eserler , Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
Atlığ, Nevzat. 2003. Türk Müziği Klasikleri Türk Müziği Nota Dergisi 1-40, Bakırköy Konservatuarı Musiki Vakfı, İstanbul: Üstün Eserler Basım Sanayi A.Ş.
TRT Türk Sanat Müziği Sözlü Eserler Repertuvarı Nota Arşivi, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı.
____. 1943. Türk Musikisi Klasikleri,İstanbul Belediye Konservatuarı Arşivi.
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Prof.Dr. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024