Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 307 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yöre Ağızları I
İngilizce REGIONAL VOCAL STYLES 1
Dersin Kodu
SES 307 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erhan Uslu
Dersin Amaçları • Türk Halk Müziği’nde kültürel farklılıklara dayalı yöresel ağızlara özgü solo okuma becerisi kazandırmak.
• Yöresel ağızlara ait örnek eserlerle repertuvar geliştirmek.
Dersin Tanımı Maya, Tatyan, Çamşıhı Ağzı, Arguvan Ağzı, Gurbet Havası, Yol Havası, Yayla Havası türü eserlerin dinletilmesi ve icra uygulamaları.
Dersin Çıktıları I. Türk Halk Müziğinde Anadolu’nun farklı yöreleri ile Rumeli, Azerbaycan ve Kerkük’te görülen ağızlara özgü icra özelliklerini kazanma.
II. Mahalli sanatçılara ait kaynaklar ile karşılaştırmalı olarak yöresel okuma yetisi kazanma.
III. Yöresel ağız özellikleri içeren nitelikli repertuvar geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Çine, Hamit. 1997. Halk Müziğimizde Boğaz Havaları, Teke Zortlatmaları ve Gurbet Havaları, İzmir: Özel Yayın.
Çine, Hamit. 1989. Burdur’dan Damlalar, İzmir.
Günay, T., 2003. Rize İli Ağızları, Ankara: TDK Yayınları,.
Caferoğlu, Ahmet. 1941. Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II, İstanbul,: İ.Ü. Yayınları.
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024