Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 251 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun III
İngilizce Instrument III / Kanun III
Dersin Kodu
CAB 251 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgının teknik icrasını öğrenmek
2) İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
3) Çalgının kullanım alanları ile ilgili bilgi kazandırmak
4) Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
Dersin Tanımı Noktalı onaltılık notalar . uzatma bağı ve deyim bağı. Senkop. Dolap , senyo, Da Capo. Nihavend makamı sofyan usulü ile AcemAşiran makamı. Düyek usulü. Hicaz makamı-devr-i hindi ve düyek usulü. Mahur makamı-müsemmen usulü. Örnek eserlerin çalışması.
Dersin Çıktıları I. Noktalı onaltılık notalar . uzatma bağı ve deyim bağı. Senkop. Dolap , senyo, Da Capo ile ilgili alıştıma ve etütleri çalabilme.
II. Rast, Uşşak, Hicaz, Bayati makamlarında eser icra edebilme
III. Tremolo ve fiske süslemelerini uygulayabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. SÜMER, Nevzat, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
2. AYANGİL, Ruhi, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
Diğer Referanslar 1. AÇIN, Cafer.1994. Enstruman Bilimi (Orgonoloji), Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti.,İst.,.
2. UNGAY, Hurşit. 1981.Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm,
3. AREL, H., Sadeddin, Türk Musıkisi Nazariyatı Dersleri,Hazırlayan Onur Akdoğu, Kültür Bakanlığı Yayınları,1347, Sanat-Müzik Dizisi 33-1.
4. EZGİ, Suphi. 1936. Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 5 Cild, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları
5. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024