Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 351 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun V
İngilizce Kanun V
Dersin Kodu
CAB 351 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgının teknik icrasını öğrenmek
2) İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
3) Çalgının kullanım alanları ile ilgili bilgi kazandırmak
4) Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
Dersin Tanımı Onaltılık notalarla triole. Nüans işaretleri. Mandal kullanımı. Çarpma. Çalgının akortlanması. Süznak makamı , hicazkar makamı ve curcuna usulü. Şedd-i araban makamı ve aksak semai usulü. Nikriz makamı ve oynak usulü. Örnek eserlerin çalınması.
Dersin Çıktıları I. İleri seviyedeki mandal kullanımı ile ilgili etütleri ve eserleri çalabilme.
II. Kanunu akort edebilme.
III. Sultaniyegah, Acemaşiran, Ferahfeza, Nihavend, Mahur makamlarında eser icra edebilme.
IV. Ses solistine refakat edebilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. SÜMER, Nevzat, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
2. AYANGİL, Ruhi, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
Diğer Referanslar 1. AÇIN, Cafer.1994. Enstruman Bilimi (Orgonoloji), Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti.,İst.,.
2. UNGAY, Hurşit. 1981.Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm,
3. AREL, H., Sadeddin, Türk Musıkisi Nazariyatı Dersleri,Hazırlayan Onur Akdoğu, Kültür Bakanlığı Yayınları,1347, Sanat-Müzik Dizisi 33-1.
4. EZGİ, Suphi. 1936. Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 5 Cild, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları
5. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021