Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4344 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dini Müzik
İngilizce Religious Music
Dersin Kodu
MUZ 4344 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yalçın Çetinkaya
Dersin Amaçları 1. İslâmiyet ve diğer büyük dinlerin müzikle ilişkilerini araştırmak ve öğrencilerle paylaşmak
2. Tasavvuf ve müzik arasındaki ilişkiyi araştırmak
3. Bu dinlerin inanç sistemlerini araştırmak
4. Bu dinlerin müziklerini tanımak ve örnekler dinlemek
5. Genel olarak din ve müzik arasındaki ilişkiyi araştırmak
6. Dini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alarak doktrinler, ritüeller ve kültürel performanslar arasındaki ilişkileri kavramak.
7. Din ve müzik ile ilgili akademik çalışmaların temel analitik paradigmaları, özellikle dini inanç ve kültürel pratiklerin yorumlanmasında yararlı olan yaklaşımları ele almak.
Dersin Tanımı Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik, Hinduizm, İslam gibi farklı küresel dinler, yerel inanç sistemleri ve müzik ilişkisi. Tanrısallık, mistisizm, mit, efsane, ritüel kavramları çerçevesinde Anadolu'dan ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli örnekler.
Çok tanrılı dinlerden bugüne Türklerin dini müziklerinin tarihsel gelişimi ve farklı inanç sistemleri kapsamında işlenmesi. İslam tasavvufunda müziğin rolü. Cami ve tekke müziği. Ayin-i şerif ve cem ayini örnekleri. Sünni ve alevi müziği formları.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024