Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 105 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tar I
İngilizce Tar I
Dersin Kodu
CAB 105 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ahmet Serhat Turunç
Dersin Amaçları • Çalgının teknik icrasını öğrenmek
• İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
• Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
• Çalgıyla ilgili araştırmaları arttırmak
• Türk müziğinin ihtiyaç duyduğu nitelikte yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı Do majör, la minör, sol majör, mi minör, fa majör ve re minör tonlarında gam, arpej ve etütler. Tarın tarihi, gelişim süreci, Azerbaycan müziğindeki yeri ve kullanım şekilleri. Rast muğamı icrası. Bu muğama ait renk, tesnif vb. eserlerin icrası. Çeşitli mahnı, reks örneklerinin icrası. Tar için yazılmış/uyarlanmış küçük hacimli eser/piyes örneklerinin icrası.
Dersin Çıktıları I. Do majör ve ilgili minörünün yanı sıra, bir diyezli ve bir bemollü majör ve minör tonlarda gam ve arpej yapabilme. Bu tonlarda yazılmış çeşitli etütleri çalabilme
II. Tarın tarihi, gelişim süreci, Azerbaycan müziğindeki yeri ve kullanım şekilleri hakkında bilgi edinme
III. Rast muğamı ile bu muğama ait küçük hacimli müzik parçalarını (renk, tesnif vb.) icra edebilme
IV. Uygun görülen mahnı ve reks örneklerini çalabilme
V. Tar için yazılmış/uyarlanmış çeşitli piyesleri icra edebilme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Rüstemov, Seid. 1994. Tar Mektebi. Bakı: Şur Neşriyyatı.
Diğer Referanslar Abdulgasımov, Vagıf. 1989. Azerbaycan Tarı, Bakı: Işıg Neşriyyatı.
Ezimli, Fuad. 2009. Tar Üçün Gamma ve Arpeciolar, Bakı: R.N.Novruz-94.
Guliyev, Ramiz. 1993. Azerbaycan Bestekarlarının Eserleri, Bakı: Şur - Cik Cik Neşriyyat.
Guliyev, Ramiz. 2003. Azerbaycan Bestekarlarının Eserleri, Bakı: Adiloğlu Neşriyyatı.
Hacıbeyov, Üzeyir. 1985. Azerbaycan Halk Musikisinin Esasları, Bakı: Yazıcı.
İsmailov, Mehmet Salih. 1984. Azerbaycan Halk Musikisinin Janrları, Bakı: Işıg Neşriyyatı.
Kerimi, Siyavuş. 2005. Azerbaycan Halk Mahnıları (2 Cilt), Bakı. Önder Neşriyyat.
Orhanbeyli, Orhan. 1976. Tar Tedrisinin Metodikası, Bakı: Işıg Neşriyyatı.
Rüstemov, Seid. 1954 (1. Defter), 1980 (2. Defter). Azerbaycan Halk Renkleri (İki Defter), Bakı: Işıg Neşriyyatı.
TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Nota Arşivi.
Turunç, Ahmet Serhat. 2011. “Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler ve Çözüm Yolları”. Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.
Zöhrebov, Ramiz. 1991. Muğam, Bakı: Azerneşr.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020