Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MTR 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Teorileri Tarihi I (CRN 11813)
İngilizce History Of Music Theories I (CRN 11813)
Dersin Kodu
MTR 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülay Karamahmutoğlu
Dersin Amaçları Batı ve Doğu müzik teorileri hakkında genel bilgi vermek.
Tarihteki önemli müzik teorisyenleri ve geliştirdikleri teorileri.
Dersin Tanımı Müzik teorilerinin ontolojik temelleri. Müzik teorilerinin oluşumu, gelişimi ve sistematik yapılarına tarihsel bakış. Batı müziği teorisyenleri. Barok döneme kadar müzik teorilerinin gelişimi ve tarihsel kökenleri.
Dersin Çıktıları Doğuda ve Batıda, müzik teorisinin gelişiminin öğrenilmesi.
Tarihteki önemli müzik teorisyenleri ve geliştirdikleri teorilerin öğrenilmesi.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Adkins, Cecil (1967), The Technique Of The Monochord, Acta Musicologica, 39, 1/2, January- July, 34-43.
Anderson, Warren D.(1997) Music and Musicians in Ancient Greece,London.
Aran, Volkan (30 Temmuz 2006), Matematikten Doğan Müzik, Cumhuriyet Gazetesi.
Bora, Uzay (2002), Bilim Ve Sanatın Kesiştiği Temel Bir Nokta: Matematik Ve Müzik İlişkisi, U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, XV, 1, 53-68.
Can, M. Cihat (2001), Müzikte Tam Beşli Zincirleri ve Pythagoras Dizileri, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 2, 143-159.
Comotti,Giovanni (1991) Music in Greek and Roman Culture,London.
Çetinkaya,Yalçın (2001) İhvan-ı Safa’da Müzik Düşüncesi,İnsan Yayınları, İstanbul.
Erhat, Azra (1978), Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Fubini ,Enrico (2006) Müzikte Estetik. (Çev.: Fırat Genç) Dost Kitabevi, Ankara.
Gönen, Alper (1998), Matematical Aspects Of Harmony İn Music, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Gönen, Alper (2009), Seminer, Pythagoras Ve Matematik, İ.T.Ü. Matematik Günleri, Nisan, İstanbu.l
İlyasoğlu, Evin (2003) Zaman İçinde Müzik. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Mathiesen,Thomas J. (1999) Apollo’s Lyre. London.
Nazlıben, K. Korhan (2004), Matematik Ve Müzik, Matematik Dünyası, Bahar, 103–104.
New Grove Dictionary of Music and Musicians, Greece, sf. 659.
Platon: Devlet (2008) (Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimcoz) Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
Russell, Bertrand (2001) Batı Felsefesi Tarihi. (Çev:Erol Esençay) İlya Ajans,İzmir.
Say, Ahmet (2006) Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul.
Schimmel, Annemarie (2000), Sayıların Gizemi, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Sina, Ayşen Eti (2008) Homeros İlahileri. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Strunk, Oliver (1978) Greek Views of Music. New York.
Timuçin, Afşar (2007) Düşünce Tarihi1, Bulut Yayın, İstanbul.
Thomson, George (1997) İlk Filozoflar. Çev:Mehmeh H. Doğan. Payel Yayınevi, İstanbul.
Ülger, Ali (2003), Mısır Ve Mezopotamya Matematiği, Matematik Dünyası, Kış, 42-4.
West, M. L. (1992) Ancient Greek Music, New York.
Zeren, Ayhan (1978), Müzikte Ses Sistemleri, Offset Fotomat Basımevi, Ankara.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024