Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Ritim Bilgisi III
İngilizce DANCE AND RHYTHM 3
Dersin Kodu
THO 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Salim Sınar
Dersin Amaçları 1. Ritim bilgisini yöresel özellikler göz önünde bulundurarak öğretmek
2. Oyun müziklerinde ve oyun icrasında ritmin temel ve önemli bir unsur olarak hayata geçirilmek
3. Ritmik olarak deşifre ve dikte yapmak
4. Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik yapabilmek
Dersin Tanımı 7, 8, 9, 10 ve 11 zamanlı ölçü biçimlerine ait ritim örneklerinin deşifre ve dikte edilmesi, Zurna eşliğinde Asma Davul ve Koltuk davulu ile icrası
Dersin Çıktıları I. Ritim kavramını ve ritim notasyonunu bilme
II. Ölçü , düzüm, mertebe ve tempo kavramlarını bilme
III. Deşifre yapabilme
IV. Asma Davul ve Koltuk Davulu hakkında genel bilgilere sahip olma
V. Asma Davul ve Koltuk Davulu için hazırlanmış ölçüleri icra edebilme, dikte yapabilme
VI. 7, 8, 9, 10 ve 11 zamanlı oyun müziklerine Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik edebilme
Önkoşullar Oyun Ritim Bilgisi 1, (Dance And Rhythm 1)
Oyun Ritim Bilgisi 2, (Dance And Rhythm 2)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Phillips, Mark. 2003. Sight – Read Any Rhythm İnstantly, New York: Cherry Lane Music Company,
• Sethares, William A. 2007. Rhythm and Transforms, Londra: Springer – Verlog London
• Murtezaoğlu, Serpil. 1995. Türk Halk Oyunları Müziklerinin Ritmik Analizi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
• Gazimihal, M. Ragıp. 1975. Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara: Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi Bildirileri
• Yoruç, Halil. 1999. Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Şahin, Mustafa. 2009. Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi
• Terzi, Cihangir.1996. Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit veTasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
Diğer Referanslar • Phillips, Mark. 2003. Sight – Read Any Rhythm İnstantly, New York: Cherry Lane Music Company,
• Sethares, William A. 2007. Rhythm and Transforms, Londra: Springer – Verlog London
• Murtezaoğlu, Serpil. 1995. Türk Halk Oyunları Müziklerinin Ritmik Analizi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
• Gazimihal, M. Ragıp. 1975. Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara: Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi Bildirileri
• Yoruç, Halil. 1999. Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Şahin, Mustafa. 2009. Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi
• Terzi, Cihangir.1996. Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit veTasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020