Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 307 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağlama V
İngilizce BAGLAMA V
Dersin Kodu
CAB 307 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erdoğan Eskimez
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
Dersin Tanımı Bağlamada tril ve tremolo ile ilgili tezene ve parmak egzersizleri. Bağlamada tril ve tremolo ile ilgili etüt uygulamaları. Değişik düzenlerde (Bozuk düzeni, Zeybek / Hüdayda düzeni, Sürmeli Düzeni, Tar düzeni vb) tril ve tremolo tezenelerinin uygulandığı yöresel tezene teknikleri ile ilgili eserlerin icrası
Dersin Çıktıları I. Bağlamada tril ve tremolo ile ilgili tezene ve parmak egzersizler yapabilme
II. Abdal düzeninde taramalı geleneksel eserler çalabilme
III. Zeybek/ Hüdayda düzeninde taramalı geleneksel Ağır Zeybek örnekleri çalabilme
IV. Bozuk düzeninde taramalı geleneksel eserler çalabilme
V. Sürmeli düzeninde taramalı geleneksel eserler çalabilme
VI. Tar düzeninde taramalı geleneksel Azeri müziklerini çalabilme
Önkoşullar CAB 208
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Parlak, Erol. 2001. Türkiye’de El ile Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri, İstanbul.
Sağ, Arif/Erzincan, Erdal. 2009. Bağlama Metodu, Cilt 1 -2, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Diğer Referanslar Ataman, Sadi Yaver. 2007. Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metod.
Durul M Kenan. Bağlama Metodu, İstanbul: Bemol Müzik yayınları.
İTÜ TMDK, Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
Kurt, İrfan. 1989. Bağlama’da Düzen ve Pozisyon, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Kültür Bakanlığı Yayınları. 1989. Ankara: Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi.
TRT Müzik Dairesi Yayınları. THM Repertuarı Nota Serisi.
Yener, Sabri. 1996. Bağlama Öğretim Metodu. Trabzon.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024