Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 389 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gitar V
İngilizce Guitar V
Dersin Kodu
CAB 389 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tufan Kurdoğlu
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- Çalgı tekniğini geliştirmek.
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
Dersin Tanımı Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütler. Sağ el tekniğini geliştiren arpej çalışmaları. Sol el tekniğini geliştiren alıştırmalar ve etütler. Romantik dönemden eserler. Romantik dönemdeki eserlerde artikülasyon ve yorum çalışması. Klasik gitar ve mikrotonal gitar repertuarındaki Anadolu halk müziği, Osmanlı/Türk makam müziği düzenlemeleri ve besteleri.
Dersin Çıktıları I. Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütlerin icra edilmesi.
II. Sağ el tekniğini geliştiren arpej çalışmalarının öğrenilmesi ve icra edilmesi.
III. Sol el tekniğini geliştiren alıştırmaların ve etütlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi.
IV. Romantik dönemden eserlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi.
V. Romantik dönem eserlerinde artikülasyon ve yorum çalışmasının öğrenilmesi.
VI. Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve bestelerin öğrenilmesi ve icra edilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tennant, Scott. 2003. Basic Classical Guitar Method, USA: Alfred
Publishing.
Diğer Referanslar Isbin, Sharon. 1999. Classical Guitar Answer Book, String Letter Publishing Inc, California, USA.
Noad, Frederick. M. 1974. The Romantic Guitar, New York: Ariel Publications.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024