Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 2653 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Vurmalı Çalgılar II
İngilizce PERCUSSION INSTRUMENTS II
Dersin Kodu
THO 2653 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serhat Tansu Altuğ
Serhat Tansu Altuğ
Dersin Amaçları Çalgılar, çeşitli müzik türlerinin ses sistemlerini bünyelerinde barındıran, teorilerin uygulamasını kolaylaştıran, öğrencilerin müzik algılamasını ve yeteneklerini geliştiren, dans ve diğer sahne sanatları ile ilgili müzikleri icra eden, icrasal açıdan saz yapımcılarının ufkunu açan, kısaca müzik eğitiminin her safhasını destekleyen vazgeçilmez unsurlardır.Ayrıca dünya müzik dağarcığına solo veya orkestrasyon yüz binlerce eser kazandırılmasına vesile olan bu çalgıların, konservatuarların hemen her bölümünde olduğu gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünde de öğretilmesi, sağlam bir müzik eğitimi açısından önemli ve gereklidir.
Dersin Tanımı Asmalı davul hakkında genel bilgi. Davulu tutma pozisyonu. Çubuk ve tokmak kullanımı çalışmaları. Metronom çalışmaları.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ATAMAN, S.Yaver, Anadolu Halk Sazları, Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 1938.
Diğer Referanslar SARISÖZEN, Muzaffer “Türk halk Müziği Usulleri” Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962
EMNALAR, Dr Atınç “Türk Halk Müziği Nazariyatı” Ege Üniversitesi Yayınları,İzmir
TRT Ankara, İstanbul, İzmir Radyoları Arşivi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024