Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 379 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Asmalı Davul I
İngilizce Asmalı Davul I
Dersin Kodu
CAB 379 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serhat Tansu Altuğ
Serhat Tansu Altuğ
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
-
Dersin Tanımı Asmalı davul hakkında genel bilgi, davulu tutma pozisyonu, çubuk ve tokmak kullanımı çalışmaları, metronom çalışmaları, Halaylara ait uygulamalar.
Dersin Çıktıları I Çalgıları tanıma, asmalın davulun tarihçesi
II Tokmak ve çubuk çalışması
III İki eli aynı anda kullanma
IV Metronomla nüans çalışması
V Yöresel Halay ritimlerini çalma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Gazimihal, M. Ragıp. 1975. Türk Vurmalı Çalgıları, Ankara: Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi Bildirileri

Diğer Referanslar Dudu, Nihal. 1994. Türk Halk Oyunlarında Oyun ve Müzik Ritimlerinin Karşılıklı İlişkisi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Murtezaoğlu, Serpil. 1995. Türk Halk Oyunları Müziklerinin Ritmik Analizi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
• Şahin, Mustafa. 2009. Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi
• Yoruç, Halil. 1999. Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Ataman, S.Yaver. 1938, Anadolu Halk Sazları, İstanbul: Burhaneddin Matbaası,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024