Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MTR 305 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Teorileri Tarihi III
İngilizce History Of Muısic Theories III
Dersin Kodu
MTR 305 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülay Karamahmutoğlu
Dersin Amaçları Makam teorilerinin oluşumu ve tarihteki gelişimi.
Dersin Tanımı İslam müzik teorileri: Müzik teorilerinin oluşumu, gelişimi ve sistematik yapılarına tarihsel bakış. VII., IX, ve XIII. yüzyıllarda müzik teorisi. XIII.yüzyıl müzik teorisi: Safiyyiddün Urmevi. XIV. ve XV. yüzyıl müzik teorisi: Abdülkâdir Meragi, Arapça ve Farsça yazma müzik eserleri.
XV. yüzyıl müzik teorisi: Kırşehri, Ladikî ve Tirevi, Anadolu'da Edvâr geleneği.
XVIII. yüzyılın ilk yarısında müzik teorisi: Kantemir, XVIII. yüzyılın son yarısında müzik teorisi: Hızır Ağa, Abdülbakî Nasır Dede.
Dersin Çıktıları VII. - XVIIII. yüzyıllar arası İslam coğrafyasında bulunan makam teorilerinin öğrenillmesi.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Arel, Hüseyin Sadettin (1968) Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri. İstanbul.
Bardakçı, Murat (2012) Ahmed Oğlu Şükrullah. Pan Yayıncılık. İstanbul.
Bardakçı, Murat. “Çengnâme’de Mûsikî”, Mûsikî Mecmuası, Sayı: 361, 1979, ss. 8, 9.
Bardakçı, Murat (1986) Maragalı Abdülkâdir. Pan Yayıncılık, İstanbul.
Can, Neşe (2004) “Osmanlı Dönemi Türkçe Müzik Yazmalarında Ünlü Türk Bilgini Fârâbî”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2 ss. 20,3-215.
Cevher, M. Hakan (2003) Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz, Çeviriyazım-İnceleme, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.
Cevher, M. Hakan (2004) Kitâb-ı Edvâr, İnceleme- Günümüz Türkçesi- Çeviriyazım ve Esas Metin, Can Basımevi, İzmir.
Cevher, M. Hakan (2004) Rûh Perver, İnceleme- Günümüz Türkçesi-Çeviriyazım ve Esas Metin, Sade Matbaacılık Ltd. Şti.,İzmir.
Ceyhan, Âdem (1997) Bedr-i Dilşad’ın Murâd-Nâmesi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Çakır, Ahmet (1953) “Alişâh B. Hacı Büke Evbehî ve Mûsikî Nazariyatçılığı”, Mûsikî Mecmuası, Sayı: 470, ss. 11-12.
Ezgi, Suphi (1933–53) Nazari ve Ameli Türk Musikisi, I-V. İstanbul.
Erguner, Süleyman (2003) Rauf Yekta Bey, İstanbul.
Güray, Cenk (2012) Bin Yılın Mirası, Pan yayıncılık, İstanbul.
Haşim Bey (1864) Edvâr. İstanbul.
Karadeniz, Ekrem (Tarihsiz). Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları. İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara.
Kutluğ, Yakup Fikret (2000). Türk Musikisinde Makamlar-İnceleme. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Özcan, Nuri. “XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasında Mûsikî”, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İslami İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, 1997, ss. 235-238.
Rauf Yekta (1986) Türk Musikisi, çev. Orhan Nasuhioğlu, İstanbul.
Tura, Yalçın (1986) Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Tura, Yalçın (1997) Abdülbaki Nasır Dede Tetkîk ü Tahkîk. Tura Yayınları, İstanbul.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024