Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 157 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağlama I
İngilizce Baglama I
Dersin Kodu
CAB 157 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Metin Eke
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
-
Dersin Tanımı Bağlamanın yapısı ve fiziksel özellikleri. Bağlama ailesinin tanımı ve tarihçesi. Bozuk düzenine giriş (Lâ - Re - Sol). Bozuk düzeninde temel egzersiz. Parmak ve tezene egzersizleri. Bozuk düzeninde ana usullerde egzersiz çalışmaları.
Dersin Çıktıları I.Bağlama’nın yapısı ve tarihçesi ile ilgili bilgiler edinme.
II.“Bozuk Düzeni”nde 1. telde sağ el çalışmaları ile ilgili uygulamalar yapma.
III.“Bozuk Düzeni”nde 1. telde sol el çalışmaları ile ilgili deneyimler edinme
IV.Bozuk Düzeni”nde 1. telde sağ ve sol el çalışmaları ile ilgili deneyimler edinme.
V.“Ana Usuller”de eser icrâsına yönelik temel egzersizler ile kendilerini geliştirme.
VI.“Halay Formu”ndaki eser uygulamaları üzerinde teknik uygulamalar yapma.
VII. Karşılaştırmalı örnekler ve değerlendirmeler yapabilme.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı YOK
Diğer Referanslar Ataman, Sadi Yaver. Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metodu
Durul, M Kenan. 2007. Bağlama Metodu, İstanbul: Bemol Müzik yayınları.
Kurt, İrfan. 1989. Bağlama’da Düzen ve Pozisyon, İstanbul: Pan Yayıncılık
1989. Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Sağ, Arif / Erzincan, Erdal. 2009. Bağlama Metodu, Cilt 1 -2, İstanbul: Pan yayıncılık
TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarı Nota Serisi
Yener, Sabri. 1996. Bağlama Öğretim Metodu, Trabzon.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024