Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 1811 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Teorilerine Giriş
İngilizce Introduction to Music Theories
Dersin Kodu
TEB 1811 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülay Karamahmutoğlu
Dersin Amaçları Doğu ve Batı müzik teorilerinin ontolojik, ezoterik köken ve anlamlarına genel bilgiler vermek.
Dersin Tanımı Müziğin tanımı nedir? Müzik teorilerinin tarihsel kökleri ve gelişimi. Müzik teorilerinin ontolojik temelleri. Müzik sembollerin ezoterik kökenleri. Müzik teorilerini oluşturan ögeler ve ezoterik anlamları. Müzik teorilerini oluşturan temel öğelerin kökenleri ve ezoterik anlamları.
Dersin Çıktıları I. Doğu ve Batı müzik teorilerinin tarihsel kökleri ve gelişimi hakkında genel bilgi edinme
II. Müzik teorilerinin ontolojik ve ezoterik kökenleri hakkında bilgi edinme.
III. Modern müzik teorileri ve antik ezoterik anlayış bağlantısı üzerine bilgi edinme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Arel, Hüseyin Sadettin (1968) Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul.
Bardakçı, Murat (1986) Maragalı Abdülkâdir, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Can, Neşe (2004) “Osmanlı Dönemi Türkçe Müzik Yazmalarında Ünlü Türk Bilgini Fârâbî”, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, ss. 203-215
Ezgi, Suphi (1933–53) Nazari ve Ameli Türk Musikisi, I-V, İstanbul.
Erguner, Süleyman (2003) Rauf Yekta Bey, İstanbul.
Güray, Cenk (2012) Bin Yılın Mirası, Pan yayıncılık, İstanbul.
Haşim Bey (1864) Edvâr, İstanbul.
İlerici, Kemal (1981) Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, İstanbul.
Karadeniz, M. Ekrem (1982) Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları, Ankara.
Rauf Yekta (1986) Türk Musikisi, çev. Orhan Nasuhioğlu, İstanbul.
Tura, Yalçın (1986) Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Tura, Yalçın (1997) Abdülbaki Nasır Dede Tetkîk ü Tahkîk, Tura Yayınları, İstanbul.
Tura, Yalçın (2000) Kantemiroğlu Kitabü’l İlm’il Musiki ala Vechil Hurufat. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Uygun, M. Nuri (1999) Safiyyüddin Urmevî, Kitâbü'l Edvâr, İstanbul
Uygun, M. Nuri (2016) Tirevi’nin Mûsikî Risalesi. DM kitap:19. İstanbul.
Ünver, A. Süheyl (1948) “Farâbî, Mûsikî ve Makâmları Hakkında”, Türk Mûsikîsi Dergisi, Sayı: 3, s. 3.
Musical Thought in Ancient Greece (1964; reprint, 1975)
A Humanistic Philosophy of Music (1977)
Music and Space: A Study in the Philosophy of Music (Columbia University, 1952).
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023