Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 781 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uslup Tavır ve Yorum I
İngilizce Style, Manner And Interpretation I
Dersin Kodu
CAB 781 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları Türk Halk Müziğinde mahalli ve profesyonel sanatçıların yorum tarzları üzerinde karşılaştırmalı bilgilendirmeler ve örneklemeler. Yorumlama ölçütleri ve yöntemleri üzerine uygulamalı bilgilendirmeler.
Dersin Tanımı Tavır, Üslup ve Yorum kavramlarının tanımları ve Türk müziği camiasında yüklenmiş oldukları ifadeler. Türk Halk Müziğinde Tavır konusuna genel bir bakış.Türk Halk Müziğinde mahalli ve profesyonel sanatçıların üslupları üzerinde karşılaştırmalı bilgilendirmeler ve örneklemeler. Türk Halk Müziğinde mahalli ve profesyonel sanatçıların yorum tarzları üzerinde karşılaştırmalı bilgilendirmeler ve örneklemeler. Yorumlama ölçütleri ve yöntemleri üzerine uygulamalı bilgilendirmeler.
Dersin Çıktıları I. Tavır, Üslup ve Yorum kavramlarının Türk müziği camiasında yüklenmiş oldukları ifadeleri kavrayabilme
II. Türk halk müziğinde bölgesel ve yerel müzik karakterleri (Tavır) farklarını anlayabilme ve mukayese edebilme
III. Türk halk müziğinde mahalli ve profesyonel sanatçıların yorum tarzları üzerinde uzmanlaşabilme
IV. Türk halk müziğinde ekol yaratmış sanatçıların yorum tarzları üzerinde tecrübe edinebilme
V. Yorumlama ölçütleri ve yöntemleri üzerine uygulamalı icralar yapabilme
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı YOK
Diğer Referanslar İstanbul Belediyesi Kültür İşleri Dairesi; Sesli Arşiv Serisi
İTÜ TMDK Ercüment Berker Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
Kalan Müzik; Sesli Arşiv Serisi
TERZİ Cihangir. 1986.Türk Halk Müziğinde Tavır ( Karakter ) Meselesine Genel Bir Bakış, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
TRT Müzik Dairesi Yayınları;THM-TSM Repertuarı Nota Serisi
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı;Sesli Arşiv Serisi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021