Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 235 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Viyola III
İngilizce Vıola I
Dersin Kodu
CAB 235 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Barut
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen
yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı İleri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etüler ve eserler. Segâh ve Hüzzam makamlarında çalışmalar aranağmeler, peşrev ve saz semaileri. Bu makamlarda transpozisyon çalışmaları
Dersin Çıktıları - To learn the technical side of the instrument. performing
- To make a contribution by performing to the relevant area
- To make a contribution to the relevant area of the instrument
- To direct research towards sectors
- To educate qualified interpreters for Turkish Music.
- To educate interpreters who can read all kind of clefs and able to
improvise taqsim without being in any difficulty.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Suzuki, Shinichi . 2000. Suzuki Viola School, Volume 7 Revised Edition, Miami: Summy Birshard Inc.
Bruto, Michelini. School for the Viola, Exercıses- Scales- Arpeggıo, Milano.
Diğer Referanslar Kreutzer, Rudolph. 2002. 42 Studıes for Vıola, New York: International Musıc Company.
Rode, Pierre. Twenty-Four Caprices For The Vıola, International Musıc Company.
Sevcik, Otakar. Studies For Viola Technichs. Op.8.
Sitt, Hans. 24 Etüden for Vıola Sol, Edition Schott .
Schradıeck, Henryk. School of Viola Technics-Book I: Exercises for Promoting Dexterity ( String Method ), New York: International Musıc Company.
İTÜ. TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi.
TRT İst. Radyosu Türk Müziği Nota Arşivi.
Barut, Zeynep. 2009. Türk Musikisinde Beylik Aranağmeler İstanbul: Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021