Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 479 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Koltuk Davulu
İngilizce KOLTUK DAVULU
Dersin Kodu
CAB 479 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Salim Sınar
Dersin Amaçları - Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak
- Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak
- Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
- Eşlik bilinci kazandırmak
Dersin Tanımı Koltuk davulu hakkında genel bilgi, davulu tutma pozisyonu. El ve bileğin kullanım çalışmaları, metronom çalışmaları
Dersin Çıktıları I. Azerbaycan oyunlarına koltuk davulu ile eşlik edebilme
II. Kars –Kafkas bölgesi sözlü oyun havalarına eşlik edebilme
III. Akdeniz bölgesi oyunlarına eşlik edebilme
IV. Doğu Anadolu sözlü ve sözsüz oyun havalarına eşlik edebilme
V . Oyuncunun ayağına çalabilme
I.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sarısözen, Muzaffer. 1962, Türk halk Müziği Usulleri, Ankara: Resimli Posta Matbaası
Emnalar, Dr Atınç. Türk Halk Müziği Nazariyatı, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları
TRT Ankara, İstanbul, İzmir Radyoları Arşivi
Diğer Referanslar 1. THM Repertuarı, T.R.T. Müzik Dairesi T.H.M. Yayınları.
2. T.R.T. Müzik Dairesi, Ses Kayıt Arşivleri.
3. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
3. Ataman, Sadi Yaver, Anadolu Halk Sazları, İstanbul 1938
4. Gazimihal, Mahmut Ragıp. 1975, Türk Ötkü Çalgıları, Kültür Bakanlığı, Ankara: Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları,
5. Ögel, Bahaeddin. 1987, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yayınları, 1.baskı
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023