Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 435 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Viyola VII
İngilizce VIOLA VII
Dersin Kodu
CAB 435 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Barut
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen
yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı İleri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etütler, eserler. Şehnaz makamında dizi çalışmaları, aranağmeler, peşrev ve saz semaileri. Bu makamlarda transpozisyon çalışmaları
Dersin Çıktıları I- Çalgıya özgü teknik becerileri geliştirme
II- Çalgı repertuarını seslendirme
III- Şehnaz makamı ve aralıklarını seslendirme
IV- Şehnaz makamında transpozisyon yapabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Flesh, Carl. Scale Exercises in All Major and Minor Keys for Daily Study, Adapted for the Viola, Charlotte Karman.
Galamian, Ivan. The Galamian Scale System For Viola, Parts I-II, E.C. Schirmer Publishing.
Diğer Referanslar Kreutzer, Rudolph. 2002. 42 Studıes for Vıola, New York: International Musıc Company.
Rode, Pierre. Twenty-Four Caprices For The Vıola, International Musıc Company.
Sevcik, Otakar. Studies For Viola Technichs. Op.8.
Schradıeck, Henryk. School of Viola Technics-Book I: Exercises for Promoting Dexterity ( String Method , New York: International Musıc Company.
Palaschko, J. 24 Etudes Melodiques-0ps 77 Viola Method / Study Series
Bach, J.S. Six Cello Suıtes For Vıola (leonard Davis )
İTÜ. TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
TRT İst. Radyosu Türk Müziği Nota Arşivi.
Barut, Zeynep. 2009. Türk Musikisinde Beylik Aranağmeler, İstanbul :
Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023